• obrona w sprawach o wykroczenia np. o kolizje drogową