• obrona praw pracowniczych (zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu wynagrodzeń, nadgodzin, mobbingu i związanych z naruszeniem innych praw pracowniczych)
    • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej
    • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych