Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalane jest indywidualnie w umowie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.                                                                                       

   Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  1. -system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług
  2. -system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;


W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).
Stawki minimalne w sprawach sądowych cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. -do 5000 zł – 600 zł (732 zł brutto),
  2. -do 10.000 zł - 1.200 zł (1464 zł brutto),
  3. -powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł (2928 zł brutto),
  4. -powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł (4392 zł brutto),
  5. -powyżej 200.000 zł - 7.200 zł (8784 zł brutto).

W sprawach skomplikowanych wynagrodzenie może być wyższe od stawek wskazanych powyżej. Za porady prawne polegające na analizie przedstawionego stanu faktycznego i dokumentacji, rozmowie oraz ustnym wskazaniu konkretnego rozwiązania problemu prawnego pobierana jest opłata, a jej cena uzależniona jest od skomplikowania sprawy, przy czym z zasady nie przekracza kwoty 100 zł (122 zł brutto). W przypadku podpisania z Klientem umowy na prowadzenie sprawy opłata ta zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Kancelarii.