• rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa (zapewniamy doradztwo w wyborze właściwej drogi prowadzącej do zakończenia związku, cechuje nas indywidualne podejście do klienta, w zakresie naszych usług jest zarówno uczestnictwo w negocjacjach jak i przygotowywanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem )
    •  alimenty (zapewniamy pomoc  w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych, ich zmianie, stwierdzeniu wygaśnięcia  obowiązku alimentacyjnego)
    • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem (w szczególności pomagamy w sprawach zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem zawartych w wyroku rozwodowym, zajmujemy się sprawami o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
    • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności  majątkowej (zapewniamy pomoc w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego w szczególności w ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, zajmujemy się także rozliczeniem konkubinatu/związku partnerskiego)