• dochodzenie odszkodowań  z tytułu umowy ubezpieczenia AC i OC, z wadliwego wykonania umowy, z czynów niedozwolonych)
    • nieruchomości  (pomagamy w sprawach związanych z ochroną własności i posiadania, w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o zwrot nieruchomości, o eksmisję, analizujemy stan prawny nieruchomości i prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe)
    • ochrona dóbr osobistych i prawa konsumenta (zajmujemy się sprawami związanymi zagrożeniem i naruszeniem dóbr osobistych jak zdrowie, nazwisko, wizerunek, nietykalności mieszkania i innych także przewidzianych w prawie autorskim, prowadzimy sprawy związane z zakupem wadliwych towarów jak i pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów o prace np. remontowe)
    • spadki (stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, ważność/nieważność testamentu, roszczenie o zachowek, wydziedziczenie)
    • przygotowywanie umów cywilnoprawnych najmu, dzierżawy, użytkowania, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, opiniowanie umów oraz negocjowanie i sądowe dochodzenie wykonania umów