Dla przedsiębiorców kancelaria proponuje  doraźną lub stałą obsługę prawną z możliwością regularnego dyżuru w siedzibie klienta.Kancelaria prowadzi korespondencję w imieniu klienta także w języku angielskim i w języku niemieckim. Prowadzona przez kancelarię w chwili obecnej pomoc przedsiębiorcom obejmuje najczęściej windykację należności, kancelaria prowadzi w tym zakresie postępowania mediacyjne, upominawcze (także przed e-sądem) i nakazowe zarówno przed sądami jak i w dalszym postępowaniu egzekucyjnym.Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem umów, ich opiniowaniem i uczestnictwem w negocjacjach umów. Kancelaria prowadzi sprawy pracownicze i rejestrowe.