Radca prawny to zawód zaufania publicznego, z którym wiążą się istotne obowiązki, również o charakterze pozazawodowym. Jednym z nich jest odpowiedzialność społeczna i wpisany w nią nakaz szczególnej wrażliwości na potrzeby różnych grup społecznych. Uwzględniając ten aspekt działalności Kancelaria część swego potencjału poświęca pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej. W tym zakresie kancelaria świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Właścicielka kancelarii związana jest ze tym stowarzyszeniem od 2004r., pomagała w jego złożeniu i rejestracji jako organizacji pożytku publicznego. Prowadzi wykłady z zakresu elementów prawa m.in. instytucji ubezwłasnowolnienia.